Beperkte toegang - ON4IPR

Welkom bij de Radiomateurs UBA Sectie IPR
Ga naar de inhoud

Beperkte toegang

 
Om toegang te verkrijgen tot dit gedeelte van de website, moet u zich registreren en ons een email sturen naar info@on4ipr.be. Wij vragen u volgende aanmeldgegevens in te sturen. uw email adres. roepnaam. adres. Zonder deze gegevens zal u geen toegang krijgen tot deze pagina's. Wij contacteren u nadien. 73 ON4IPR sectie IPR
 
@ Copyright 2021 / Privacy GDPR is van toepassing
Terug naar de inhoud