GDPR 2021 - ON4IPR

Welkom bij de Radioamateurs UBA Sectie IPR
Ga naar de inhoud
Privacy-disclaimer GDPR
       
Gebruik persoonlijke gegevens
Wanneer u persoonlijke gegevens doorgeeft via deze site geeft u aan de UBA sectie IPR uitdrukkelijk de toestemming om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Deze persoonlijke gegevens die u met ons deelt door in te schrijven op de nieuwsbrief, diensten of producten te bestellen of informatie aan te vragen, worden door ons bewaard. De informatie gebruiken we om u optimaal van dienst te zijn.
We gebruiken de informatie intern, voor opdrachten die kaderen binnen de doeleinden (bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten ,evenementen,lessen, …) en delen ze enkel met leden of bestuur om onze dienstverlening te optimaliseren.Indien we informatie doorgeven aan derden mogen de gegevens niet doorgeven en zijn gebonden aan geheimhouding via een verwerkersovereenkomst door hen te ondertekenen.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Indien u op de hoogte wenst te blijven van eventuele wijzigingen raden we u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
U zult enkel via onze nieuwsbrief, dit per e-mail, informatie ontvangen over onze activiteiten ,evenementen,lessen, …
Als lid ,publiek persoon beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit, kunnen we uw persoonsgegevens aan u doorsturen. Daarvoor bezorgt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bestuur UBA sectie IPR.
Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u ons contacteren :
• per e-mail: info@on4ipr.be
• per telefoon: +32  0477 269495
• per brief: Posthoornstraat 35, 8900 Ieper - BelgiëAll rights reserved. Copyright © 2021 Clubstation UBA section IPR ON4IPR
The photographs,documents and any other material in this website are the exclusive property of Clubstation UBA section IPR ON4IPR and are protected under Belgian and international copyright laws.
No part of this website may be reproduced in any form or copied, stored, manipulated, projected in any way without prior written permission of the author.
By entering this site you agree to these terms and conditions and the GDPR rules.
For reproduction rights, don't hesitate to contact us.@ Copyright 2021 / Privacy GDPR is van toepassing
Terug naar de inhoud