Cursus ON3 - on4ipr.be

ON4IPR
U.B.A. sectie IPR
Title
Ga naar de inhoud
cursus ter voorbereiding ON2  ON3   Harec


Wij informeren jullie graag voor de nieuwe cursus.

De ON3 cursus is uitgesteld wegens Corona.

Deze gaan door op :
 
Eerste les
Tweede les
Derde les
Vierde les
Praktisch examen
De lessen gaan telkens door van uur (nog te bepalen)
 
Lesgevers / Examinatoren :
Nog te bepalen

De lessen worden gegeven in het clublokaal IPR te Ieper.


UBA Handboek Basisvergunning NL
De bestelcode voor de cursus bij het Service Bureau is  ON015N  
Bestellingen en info via shop@uba.be


Het UBA HAREC  handboek 2de Editie
De bestelcode voor de cursus bij het Service Bureau is ON020N.
Het is gedrukt in vierkleurendruk en telt ca. 200 bladzijden. Het bevat de volledige leerstof voor de HAREC-vergunning. De Belgische regelgeving is een afzonderlijk document. Door de veelvuldige veranderingen is het onmogelijk om een volledig up-to-date handboek aan te bieden.
Bestellingen en info via shop@uba.beUBA Service Bureau  Cursus Radioamateur van ON6TM
(enkel in het Nederlands)
Deze cursus bestaat uit 7 boeken:

Boek 1Algemeenheden, wetgeving, modelvragen en antwoorden
Boek 2Elektriciteit, gelijkstroomtheorie en wisselstroomtheorie
Boek 3Elektronica
Boek 4Radiotechniek, deel a: zendtechniek en ontvangsttechniek, deel b: transmissielijnen, antennetechniek, propagatie van radiogolven, EMC
Boek 5Modelvragen over het technisch gedeelte van het HAREC-examen
Boek 6Verklarende antwoorden bij de modelvragen uit boek 5
Boek 7Basiscursus met modelvragen over het technisch gedeelte (+ antwoorden)
Aanbevolen boeken voor het C-examen: 1 en 7
Aanbevolen boeken voor het A- en voor het B-examen: 1 t.e.m. 6
Voor meer info: www.ON6TM.be

Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur
UBA Sectie IPR   ON4IPR  Ieper en omstreken
Interesse neem contact op met onze  CM ad interim
Jess Versailles   ON4JES
e-mail : on4jes@uba.be
gsm +32  0 487309927
 Privacy GDPR is van toepassing                    © 2021    Radioamateurs Ieper en omstreken                                          ®  ONL12714         
Graag wat meer info over UBA Sectie IPR Ieper en omstreken
ON4IPR Ieperse Radioamateurs en omstreken
Terug naar de inhoud