Privacy-GDPR - on4ipr.be

ON4IPR
U.B.A. sectie IPR
Title
Ga naar de inhoud
Privacy-disclaimer GDPR
Gebruik persoonlijke gegevens
Wanneer u persoonlijke gegevens doorgeeft via deze site geeft u aan de UBA sectie IPR uitdrukkelijk de toestemming om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Deze persoonlijke gegevens die u met ons deelt door in te schrijven op de nieuwsbrief, diensten of producten te bestellen of informatie aan te vragen, worden door ons bewaard. De informatie gebruiken we om u optimaal van dienst te zijn.
We gebruiken de informatie intern, voor opdrachten die kaderen binnen de doeleinden (bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten ,evenementen,lessen, …) en delen ze enkel met leden of bestuur om onze dienstverlening te optimaliseren.Indien we informatie doorgeven aan derden mogen de gegevens niet doorgeven en zijn gebonden aan geheimhouding via een verwerkersovereenkomst door hen te ondertekenen.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Indien u op de hoogte wenst te blijven van eventuele wijzigingen raden we u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
U zult enkel via onze nieuwsbrief, dit per e-mail, informatie ontvangen over onze activiteiten ,evenementen,lessen, …
Als lid ,publiek persoon beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit, kunnen we uw persoonsgegevens aan u doorsturen. Daarvoor bezorgt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bestuur UBA sectie IPR.
Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u ons contacteren :
• per e-mail: on4jes@uba.be
• per telefoon: +32  0 487309927


Beleid in verband met cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies: lees de kennisgeving over gegevensbescherming.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Cookies bevatten informatie die toelaat om uw browser te herkennen en om rekening te houden met uw eerdere activiteiten. De cookies die de UBA sectie IPR  gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties.

UBA Sectie IPR   ON4IPR  Ieper en omstreken
Interesse neem contact op met onze  CM
Jess Versailles   ON4JES
e-mail : on4jes@uba.be
gsm +32  0 487309927
 Privacy GDPR is van toepassing                    © 2021    Radioamateurs Ieper en omstreken                                          ®  ONL12714         
Graag wat meer info over UBA Sectie IPR Ieper en omstreken
ON4IPR Ieperse Radioamateurs en omstreken

Terug naar de inhoud