Lid Worden - on4ipr.be

ON4IPR
U.B.A. sectie IPR
Title
Ga naar de inhoud
Hoe Lid worden van onze sectie IPR ?

Aanvraag steunend lid  
Bij invullen of aanvragen lidmaatschap sectie IPR invullen
Wie tot de vereniging wil toetreden, moet het toetredingsformulier invullen. Dit kan best door gebruik te maken van het online formulier https://www.uba.be/nl/uba/lid
Wie niet over het Internet beschikt kan gebruik maken van dit formulier en kan dit aanvragen bij de sectie IPR info@on4ipr.be
Stuur dit naar:

UBA Ledenadministratie
Claude van Pottelsberghe, ON7TK
Bruggesteenweg 77
8755 Ruiselede

Waarom zou je lid worden van de UBA?
Voordelen.
  • Het betalen van het lidgeld geeft u recht op:
  • Een abonnement op de tijdschriften "CQ-QSO" en "eCQ-QSO", uitgegeven door de UBA.
  • Binnen- en buitenlandse QSL-dienst.
  • Boeken en tijdschriften aan interessante prijzen, via het service bureau.
  • Diverse andere dienstverleningen (advies, verzekering, ...).
  • Belangenbehartiging bij officiële instanties.
Algemene voorwaarden.
De taal van het toetredingsformulier bepaalt de taal waarmee je zult worden opgenomen in het ledenbestand.
De Raad van Bestuur kan de toetreding aanvaarden of weigeren. Om aanvaard te kunnen worden zal het lid het jaarlijks lidgeld betalen.
De toetreding tot de UBA behelst van rechtswege het aanvaarden van de Statuten  (79.94 KB) en van het Reglement van Inwendige Orde  (366 KB).
Bij betaling van het lidgeld bent u verplicht om een UBA-sectie te kiezen. Kies bij voorkeur een sectie die dicht bij uw woonplaats gelegen is.
Een luisternummer of ONL-nummer wordt u toegewezen indien u geen houder bent van een vergunning van 5° categorie (radioamateur), afgeleverd door het BIPT. Dit nummer zal op uw lidkaart vermeldt worden.
De UBA verleent het lidmaatschap tegen verminderd tarief aan de permanent fysisch gehandicapten, gedomicilieerd in België, met een blijvende invaliditeit van minstens 66%, toegekend volgens de geldende normen bij de officiële instanties. Daarvoor moeten de betrokkenen een fotokopie indienen van het laatste officieel attest. Deze verminderde bijdrage geeft ook recht op het maandelijks tijdschrift.
Lidgeld
De bijdrage geldt voor 12 maanden, te rekenen vanaf de maand na ontvangst van de betaling.                                  
€ 45,00:  voor een werkend (ON1 tot 9) of een toetredend lid (ONL), beide meer dan 21 jaar oud, met een abonnement op het tijdschrift CQ-QSO.                                              
€ 29,00:voor een werkend (ON1 tot 9) of toetredend lid (ONL), beide minder dan 21 jaar oud, met een abonnement op het tijdschrift CQ-QSO.                                              
€ 29,00: voor een permanent fysisch gehandicapte (66% of meer) met een abonnement op het tijdschrift CQ-QSO.                                              
€ 26,00: voor een werkend of toetredend lid, tweede lid van eenzelfde gezin, voor zover woonachtig op het zelfde adres (zonder abonnement op CQ-QSO).
€ 15,00: voor een werkend of toetredend lid, derde of volgend lid van eenzelfde gezin, voor zover woonachtig op het zelfde adres (zonder abonnement op CQ-QSO).
€ 50,00: voor een lid wonend in het buitenland. Het tijdschrift wordt verstuurd aan het gewone posttarief of uitzonderlijk per luchtpost.
           
De hierboven vermelde bedragen kunnen steeds worden aangepast, bij beslissing van de Raad van Bestuur van de UBA en
UBA Sectie IPR   ON4IPR  Ieper en omstreken
Interesse neem contact op met onze  CM
Jess Versailles   ON4JES
e-mail : on4jes@uba.be
gsm +32  0 487309927
 Privacy GDPR is van toepassing                    © 2021    Radioamateurs Ieper en omstreken                                          ®  ONL12714         
Graag wat meer info over UBA Sectie IPR Ieper en omstreken
ON4IPR Ieperse Radioamateurs en omstreken

Terug naar de inhoud