Cursus ON3 - on4ipr.be

ON4IPR
U.B.A. sectie IPR
Title
Ga naar de inhoud
cursus ter voorbereiding ON2  ON3   Harec


Wij informeren jullie graag voor de nieuwe cursus. ON3
Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs
 Aankondiging
Lessenreeks en praktische proef voor het behalen van de basisvergunning voor zendamateurs
Verantwoordelijke inrichter :

Naam : Michel Simon..............................................................................
Roepnaam : ON7QL.......................................................................................
Adres : Zuidstraat 14 ,8691 Beveren-aan-den-ijzer................................
E-mail : info@on7ql.be............................................................................
Telefoon : 0477255548................................................................................

Lesgever(s) :

Naam : Willem  Lanszweert.....................................................................
Roepnaam : ON5LST......................................................................................

Naam : Hugo Senesael...........................................................................
Roepnaam : ON7HS.......................................................................................

Naam : Jan Allewaert..............................................................................
Roepnaam : ON7XX.......................................................................................

Naam : Michel Simon...............................................................................
Roepnaam : ON7QL.......................................................................................


Lessenreeks :

 
Les 1 :
 
Datum :          Maandag 17/01/2022
 
Uurregeling : 18Hr tot  22Hr
 
Plaats :          Scouts lokaal , O.L.Vrouwstraat 8 ,Groene Poort , 8900 Ieper
 
Agenda :        Radioamateurisme
 
                               Reglementering van toepassing op radioamateurs
 
                                  Voorwaarden van het bedieningscertificaat
 
                               Technische Basiskennis
 
                                  Herhaling
 
 
Les 2 :
 
Datum :          Maandag 24/01/2022
 
Uurregeling : 18Hr tot 22Hr
 
Plaats :         Scouts lokaal , O.L.Vrouwstraat 8 ,Groene Poort , 8900 Ieper
 
Agenda :        Technische Basiskennis
 
                      Zenders en ontvangers
 
                      Antennes en voedingslijnen
 
                      Bediening en procedures
 
                       Herhaling
 
 
 
Les 3 :
 
Datum :          Maandag 31/01/2022
 
Uurregeling : 18Hr. tot .22Hr
 
Plaats :          Scouts lokaal , O.L.Vrouwstraat 8 ,Groene Poort , 8900 Ieper
 
Agenda :        Propagatie van radiogolven
 
                      EMC
 
                      Veiligheid
 
                      Bediening en procedures
 
                       Herhaling
 
 

Praktische proef :

Datum :                      Maandag 07/02/2022
 
Uurregeling :             18Hr.. tot .22Hr
 
Plaats :                      Scouts lokaal , O.L.Vrouwstraat 8 ,Groene Poort , 8900 Ieper

 
 
Examinatoren :
 
 
Naam :                       Willem Lanszweert.....................................
 
Roepnaam :              ON5LST.....................................................
 
 
Naam :                       Jan Allewaert..............................................
 
Roepnaam :              ON7XX........................................................
 
 
Naam :                       Hugo Senesael...........................................
 
Roepnaam :              ON7HS........................................................
 
 
Naam :                       Michel Simon...............................................
 
Roepnaam :              ON7QL.......................................................

De lessen worden gegeven in het Scouts lokaal , O.L.Vrouwstraat 8 ,Groene Poort , 8900 Ieper
en niet in het  clublokaal IPR te Ieper.
Het Vlaams Kruis, Brugseweg 179b


UBA Handboek Basisvergunning NL
De bestelcode voor de cursus bij het Service Bureau is  ON015N  
Bestellingen en info via shop@uba.be


Het UBA HAREC  handboek 2de Editie
De bestelcode voor de cursus bij het Service Bureau is ON020N.
Het is gedrukt in vierkleurendruk en telt ca. 200 bladzijden. Het bevat de volledige leerstof voor de HAREC-vergunning. De Belgische regelgeving is een afzonderlijk document. Door de veelvuldige veranderingen is het onmogelijk om een volledig up-to-date handboek aan te bieden.
Bestellingen en info via shop@uba.beUBA Service Bureau  Cursus Radioamateur van ON6TM
(enkel in het Nederlands)
Deze cursus bestaat uit 7 boeken:

Boek 1Algemeenheden, wetgeving, modelvragen en antwoorden
Boek 2Elektriciteit, gelijkstroomtheorie en wisselstroomtheorie
Boek 3Elektronica
Boek 4Radiotechniek, deel a: zendtechniek en ontvangsttechniek, deel b: transmissielijnen, antennetechniek, propagatie van radiogolven, EMC
Boek 5Modelvragen over het technisch gedeelte van het HAREC-examen
Boek 6Verklarende antwoorden bij de modelvragen uit boek 5
Boek 7Basiscursus met modelvragen over het technisch gedeelte (+ antwoorden)
Aanbevolen boeken voor het C-examen: 1 en 7
Aanbevolen boeken voor het A- en voor het B-examen: 1 t.e.m. 6
Voor meer info: www.ON6TM.be

Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur
UBA Sectie IPR   ON4IPR  Ieper en omstreken
Interesse neem contact op met onze  CM
Jess Versailles   ON4JES
e-mail : on4jes@uba.be
gsm +32  0 487309927
 Privacy GDPR is van toepassing                    © 2021    Radioamateurs Ieper en omstreken                                          ®  ONL12714         
Graag wat meer info over UBA Sectie IPR Ieper en omstreken
ON4IPR Ieperse Radioamateurs en omstreken

Terug naar de inhoud